Помощ при пътуване в чужбина

Застраховки при пътуване в чужбина, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Sample image

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти:  

  • Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие;   
  • Помощ при пътуване - туристически пътувания;   
  • Медицински разноски.Обичайните покрития, които тези продукти осигуряват са:

  • разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании);   
  • при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет;   
  • репатриране в случай на смърт;