Туристическа застраховка

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България.

Sample image

Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии.

Покрити рискове

Покрити рискове по тази застраховка са

  • смърт;

  • трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука;

  • медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване.

Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие на пострадалото лице освен обезщетение за претърпените вреди се изплащат и разходите, свързани с лечението.

Екстри

Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс застраховката се осигурява надеждна застрахователна защита, като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.