Злополука на местата в МПС

Доброволната застраховка „Злополука на местата в МПС” покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

Sample image

Застраховката е доброволна и се сключва за местата в МПС.
Задължително се застраховат всички места на превозното средство, включително и мястото на водача.  Допуска се застраховане само на мястото на водача в случаите, в които пътническите места са застраховани по задължителна застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз".

Местата на МПС, които се използват за обществен превоз НЕ МОГАТ да бъдат застраховани по условията на доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС" (за тях задължително се сключва застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз").

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие.

Покритите рискове са:

  • Смърт вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Съществува и възможност за договаряне на допълнителни клаузи (например направени медицински разходи и др.), които застраховката да покрива.

Теритириално покритие - Република България и чужбина.

Застрахователните суми се договарят между Застрахователя и Застраховащия. Минималната застрахователна сума за едно място е 1000 лв. и е еднаква за всички места.

Размерът на застрахователните обезщетения е:

  • При смърт на застраховано лице на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място.
  • При трайна загуба на трудоспособност на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента загубена трудоспособност;
  • При временна загуба на трудоспособност на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума или друга сума предварително определена в затрахователния договор.